Zasady zwrotu wywłaszczonych nieruchomości są niezgodne z konstytucją. Tak orzekł dziś Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu pytania prawnego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Chodziło o przepisy, które w 2004 r. znacząco zmieniły treść art. 137 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, określającego jedną z przesłanek dopuszczalności zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Jest nią fakt, że nieruchomość uznaje się za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.