Po ponad pięciu latach obowiązywania w niepoprawnym kształcie art. 670 kodeksu postępowania cywilnego zmieni brzmienie. Chodzi o przepis stosowany w niemal każdym postępowaniu spadkowym. Dziś stanowi on: „Sąd spadku bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkobierca pozostawił testament (...)”.
O tym, że jest to oczywisty błąd ustawodawcy, DGP alarmował 20 września 2013 r. Jasne jest, że w postępowaniu dotyczącym spadkobrania nie należy brać pod uwagę testamentu osoby dziedziczącej – spadkobiercy, lecz osoby zmarłej – spadkodawcy.
Przez pięć lat mało kto zauważał tę pomyłkę, popełnioną przy okazji nowelizowania prawa o notariacie. Sędziowie nie mieli bowiem wątpliwości, że ustawodawca miał na myśli właśnie testament spadkodawcy. Tak czy owak błąd zostanie nareszcie naprawiony 10 kwietnia 2014 r. Tego dnia wejdzie bowiem w życie nowelizacja k.p.c. z 7 lutego (Dz.U. z 2014 r. poz. 293). Gros jej przepisów dotyczy zmian w procedurze nadania klauzuli wykonalności. Jednak pierwszym postanowieniem nowego aktu jest właśnie przywrócenie racjonalnego brzmienia artykułowi 670 k.p.c.