MICHAŁ TOMASIAK W marcu w większości wspólnot mieszkaniowych działających na podstawie ustawy o własności lokali odbywają się doroczne zebrania.

Podejmowane na zebraniach wspólnoty uchwały mają istotne znaczenie dla właścicieli lokali, ponieważ dotyczą np. wysokości wnoszonych opłat. Kto może zgłaszać projekty uchwał i kiedy?

Gdy zebranie zwołuje zarząd lub zarządca wspólnoty, to z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad może wystąpić każdy z właścicieli lokalu. Oznacza to, że projekt uchwały może zgłosić nawet jeden właściciel. Taki projekt można złożyć u zarządcy z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by mógł go uwzględnić w porządku obrad widniejącym w zawiadomieniu o dorocznym zebraniu. Jednak uchwała może być też przedstawiona bezpośrednio na zebraniu, jeśli przegłosowana zostanie zmiana porządku obrad. Sąd Apelacyjny w Poznaniu uznał bowiem, że właściciele nie są związani treścią projektów uchwał przedstawianych w zawiadomieniu o terminie zebrania wraz z porządkiem jego obrad. W związku z tym mogą podejmować uchwały wykraczające poza te projekty lub je zmieniać (wyrok z 7 lutego 2013 r., sygn. akt I ACa 1203/12).