Takie cele założył sobie Senat w przedstawionym właśnie projekcie nowelizacji ustaw: Prawo o adwokaturze oraz o radcach prawnych. Zdaniem izby wyższej parlamentu obecny sposób prowadzenia postępowań dyscyplinarnych nie jest dostosowany do realiów.
„Otwarcie zawodów prawniczych spowodowało blisko dwukrotny wzrost (od 2007 r. do chwili obecnej) liczby adwokatów wykonujących zawód (6721 na koniec 2007 r. i 10 585 na koniec 2012 r.). Natomiast liczba osób wykonujących zawód radcy prawnego w porównywalnym okresie wzrosła niemal o połowę (z 18 953 do 27 054), co przy ogólnej liczbie członków samorządu radcowskiego może być uznane za znaczące zjawisko” – czytamy w uzasadnieniu projektu.
Wzrost liczby prawników z uprawnieniami znacząco odbił się zaś na liczbie prowadzonych dyscyplinarek, co w efekcie spowodowało niewydolność całego systemu. Stąd, jak podnoszą senatorowie, potrzebne są pilne zmiany.