O kłopotach z nowym operatorem pocztowym czytamy w mediach niemal codziennie. Problemy z doręczaniem przesyłek sygnalizowała już Naczelna Rada Adwokacka i Związek Zawodowy Prokuratorów, a teraz do tego grona dołączyła Rzecznik Praw Obywatelskich.

RPO niepokoi przede wszystkim to, że korespondencja w sądach pojawia się nieregularnie, a opóźnienia w doręczaniu stronom korespondencji skutkują odwoływaniem rozpraw.

Rzecznik obawia się również, że zlokalizowanie punktów odbioru przesyłek w lombardach, sklepach monopolowych, budkach czy targowiskach, może podważyć zaufanie obywateli do wymiaru sprawiedliwości, bowiem miejsca te nie licują z powagą i autorytetem sądu.

Rzecznik poddaje także w wątpliwość kryteria wyboru oferenta i pyta ministra sprawiedliwości czy przy wyborze operatora brano pod uwagę również standardy i warunki świadczenia usługi.

PS