Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych domaga się od PGP, aby ta natychmiast podjęła działania eliminujące naganne praktyki przy realizacji doręczeń.

Radcowie oczekują w szczególności, aby przesyłki były: dostarczane codziennie, prawidłowo awizowane i należycie zabezpieczane.

KRRP żąda także wyeliminowania punktów wydawania korespondencji, których lokalizacja, godziny otwarcia czy poziom obsługi nie idą w parze z profesjonalizmem.

Radcowie chcą też mieć zagwarantowaną możliwość odbioru przesyłek z sądu co najmniej do godz. 18.00 w dni robocze, a w soboty do 14.00 i to najlepiej w punktach położonych najbliżej ich siedziby lub miejsca zamieszkania.

Prezydium KRRP zapewnia, że samorząd radcowski jest gotowy do uczestnictwa w pracach legislacyjnych, zmierzających do reformy systemu doręczeń.

PS