Przewodnik składa się z 16 rozdziałów i odpowiada na podstawowe pytania związane ze stosowaniem prawa konkurencji w bieżącej działalności firmy np.

• Kiedy porozumienie jest zmową cenową?

• Czy dyskryminowanie kontrahentów jest zawsze zakazane?

• Jakie ograniczenia działalności dystrybutora są dopuszczalne?

• Kiedy i z kim można ustalić zakaz konkurowania?

• Jakie sankcje za naruszenia grożą firmom, a jakie grożą osobom fizycznym (w tym osobom pełniącym funkcje kierownicze w firmie)?

• Jakie zmiany wprowadza oczekiwana nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów?

Przewodnik zawiera szereg przykładów obrazujących jak omawiane zagadnienie jest oceniane w praktyce decyzyjnej Prezesa UOKiK i Komisji Europejskiej oraz w orzecznictwie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądu Apelacyjnego oraz Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Ostatni rozdział poświęcony jest najważniejszym zmianom, jakie zostaną wprowadzone do prawa konkurencji nowelizacją Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której projekt został przyjęty przez Radę Ministrów 23 lipca 2013 r. - m.in. wprowadzeniu szybkiej ścieżki oceny przez urząd zgłoszeń dotyczących „prostych” koncentracji, wprowadzeniu odpowiedzialności osób fizycznych za antykonkurencyjne praktyki w firmie czy też instytucji dobrowolnego poddania się karze.

Prawo ochrony konkurencji i konsumenta jest stosunkowo młodą dziedziną w polskim systemie prawnym, która nieustannie się rozwija co ma związek nie tylko ze zmianami prawa, ale również z ewolucją orzecznictwa i podejścia organów do oceny pewnych aspektów działalności przedsiębiorców. Dlatego też w praktyce sprawia ono wiele problemów zarówno prawnikom, jak i praktykom” – mówi Paulina Józefczuk, menedżer praktyki prawa konkurencji w kancelarii Wierzbowski Eversheds

W trakcie prac nad przewodnikiem największy nacisk położony został na kwestie praktyczne poparte przykładami z orzecznictwa, tak aby każdy z łatwością znalazł odpowiedzi na pytania związane ze stosowaniem prawa konkurencji w działalności jego firmy, ryzykami oraz sposobami ich skutecznego ograniczenia. Mam nadzieję, że nasz przewodnik będzie przydatnym narzędziem dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami prawa ochrony konkurencji i konsumentów” – dodaje Paulina Józefczuk.

Aby otrzymać elektroniczną wersję Przewodnika należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej.