Blog (www.blogppp.pl) poświęcony jest przede wszystkim praktycznej stronie wdrażania przedsięwzięć ppp oraz skierowany do przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, firm wykonawczych, instytucji finansowych, doradców i wszystkich zainteresowanych tą tematyką. Autorzy chcą, by był on nie tylko źródłem informacji, lecz także miejscem dyskusji pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w tworzenie polskiego rynku ppp.

Na blogu poruszane będą zarówno tematy związane z bieżącymi projektami ppp w Polsce, jak i kwestie teoretyczne czy związane z interpretacją przepisów prawa. Autorzy analizować będą także problemy, na które można natknąć się przy realizacji projektów z tego zakresu. Pierwsze opublikowane na nim wpisy traktują m.in. o hybrydowym ppp w nowym okresie programowania i metodach szacowania wartości ppp w Polsce. – Polski rynek ppp ciągle zmienia się i rozrasta. Przekształca się zarówno jego otoczenie legislacyjne, jak i gospodarcze mówi dr Rafał Cieślak z Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. – Jako osoby zaangażowane w rozwój ppp w Polsce dostrzegamy potrzebę, by o tych zmianach pisać i rozmawiać. Stąd pomysł na założenie bloga – stwierdza.

Wydawcą bloga jest Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz. W skład jego redakcji wchodzi zespół prawników z tej Kancelarii specjalizujących się w ppp i koncesjach. Redaktorem naczelnym jest dr Rafał Cieślak, który kieruje projektami PPP prowadzonymi przez Kancelarię i doradzał już przy pierwszych przedsięwzięciach tego typu w Polsce.