Czy na przełomie tych kilkudziesięciu lat istnienia obok siebie dwóch jakże odmiennych samorządów na dzień dzisiejszy jest to możliwe i wykonalne? Do niedawna wydawało się to raczej niemożliwe. Ostatnia nowelizacja ustawy o radcach prawnych i przyznanie radcom od 2015 r., prowadzenia spraw karnych w sądzie w zasadzie zrównała zakres uprawnień adwokatów i radców prawnych. Odnosi się zatem wrażenie, że uczyniono ostatni krok mający na celu w niedalekiej przyszłości połączenie zawodów. Niemniej jednak, zarówno adwokaci jak i radcowie prawni nie do końca są przekonani, czy połączenie takie powinno nastąpić. Przeciwnicy tego działania argumentują to tym, że mamy do czynienia z dwoma odmiennymi od siebie zawodami, z inną historią i specyfiką świadczenia usług. Adwokat nie może wykonywać zawodu, jeżeli pozostaje w stosunku pracy, natomiast radca prawny może - przy zachowaniu określonych warunków - wykonywać zawód w ramach stosunku pracy. Są również głosy, że połączenie wcale nie przyniesie polepszenia świadczenia usług prawniczych, jak również nie obniży cen za takie usługi. Padają także argumenty że radcy prawni w sprawach karnych są gorzej przygotowani i mają mniejszą praktykę niż adwokaci. Podnoszone są także twierdzenia, jakoby zasady etyki zawodowej adwokata były bardziej zaostrzone i przewidywały daleko idące ograniczenia, których nie przewidziano w zasadach etyki radców prawnych.

Zwolennicy połączenia zawodów twierdzą jednak, że istnienie na rynku usług dwóch samorządów o identycznych uprawnieniach jest tworem sztucznym pozbawionym logicznego sensu. Unifikacja taka według niektórych przyniesie radykalną zmianę cennika usług, ujednolici sposób kształcenia przyszłych aplikantów z korzyścią dla tych ostatnich. Należy pamiętać, że przy wyborze profesjonalnego pełnomocnika klient powinien brać przede wszystkim pod uwagę jego doświadczenie i profesjonalizm. Na dzień dzisiejszy zarówno samorząd adwokacki jak i radców prawnych poprzez kształcenie aplikantów jak również inne ustawowe działania daje gwarancje przygotowywania do zawodu profesjonalnego pełnomocnika bez względu na jego nazwę. Na obecną chwilę zarówno samorząd adwokacki i samorząd radcowski nie jest zainteresowany połączeniem, gdyż każdy z tych samorządów ma własna tożsamość, odmienne zasady etyki i inna historię.

oprac. ER