Pod petycją i projektem nowelizacji ustaw o adwokaturze, radcach prawnych, notariacie oraz komornikach sądowych i egzekucji, którą przygotowali prawnicy z krakowskiego Stowarzyszenia Ars Legis, podpisało się już ponad 200 osób.- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku. Mamy też nadzieję, że uda nam się zgromadzić nawet 1 tys. podpisów. Planujemy następnie przekazać petycję władzom na początku marca - mówi adwokat Roman Sygulski, prezes Stowarzyszenia Ars Legis.

Obecnie wypowiedzenie formuły "Tak mi dopomóż Bóg!" przewiduje treść ślubowania sędziów, prokuratorów oraz aplikantów z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Członkowie krakowskiego stowarzyszenia prawników nie rozumieją, dlaczego możliwości dodawania inwokacji do Boga nie mają także adwokaci, radcy prawni, notariusze i komornicy. Ich zdaniem takie rozwiązanie byłoby całkowicie zgodne z konstytucją, zwłaszcza że zezwala ona nowym parlamentarzystom i prezydentowi na zakończenie ślubowania właśnie słowami „Tak mi dopomóż Bóg!”.

W tym celu Stowarzyszenie Ars Legis wystosowało do prezydenta, marszałków sejmu i senatu, premiera i ministra sprawiedliwości petycję w sprawie podjęcia odpowiedniej inicjatywy ustawodawczej.

Dyskusję nad dopisaniem frazy „Tak mi dopomóż Bóg” do treści przysięgi adwokatów, radców prawnych i komorników sprowokował wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski. Kilka tygodni temu poparł on w tej sprawie poprawkę PiS do ustawy o deregulacji zawodów oraz zaproponował, aby rozszerzyć jej zakres o notariuszy.