W ocenie Rafała Fronczka główne ograniczenia, które napotykają komornicy w swojej pracy to przede wszystkim brak aktualnych informacji o dłużniku w niektórych rejestrach oraz wygórowane koszty uzyskiwania danych o ich majątku.

Całą rozmowę czytaj w e-DGP.

PS