Biuro Schoenherr w Brukseli zostało otwarte pod koniec 1994 r., wraz z przystąpieniem Austrii do Unii Europejskiej. Wzmocnienie brukselskiego biura jest efektem zdecydowanego rozwoju firmy w regionie CEE, a także rosnącego znaczenia prawa UE i ochrony konkurencji dla klientów kancelarii w stolicy Belgii.

Schoenherr posiada 14 biur i ponad 300 prawników świadczących pełen zakres usług prawnych, w tym wiele dotyczących prawa UE. Wzmocnienie naszej obecności w Brukseli jest logicznym rozwiązaniem. Naszym celem jest uzyskanie pozycji lidera dla firm z naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, poszukujących wsparcia w tej dziedzinie” - mówi Christoph Lindinger, partner zarządzający Schoenherr.

Chcemy przybliżyć Europę Środkowo-Wschodnią Brukseli – a Brukselę Europie Środkowo-Wschodniej" - dodaje Volker Weiss. „Widzimy ogromny potencjał na rynku firm doradczych w krajach, które niedawno przystąpiły do Unii czy też za-mierzają to zrobić. Nasi klienci skorzystają z naszej obecności w Brukseli. Jest to posunięcie planowane i osiągnięte wraz z kolegami z naszej praktyki prawa konkurencji w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym celu, integrujemy członków naszych zespołów, z których część również przeniesie się do Brukseli”.

Biuro Schoenherr w Brukseli będzie koncentrować się na prawie UE i ochrony konkurencji, oferując doradztwo w sprawach w regionie CEE, m.in. w zakresie kontroli zgłoszenia zamiaru koncentracji o zasięgu unijnym i międzynarodowym, spraw kartelowych, pomocy publicznej i zgodności z prawem konkurencji, lecz także zagadnień regulacyjnych (np. w dziedzinie energetyki).

Praktyka prawa UE i ochrony konkurencji jest powszechnie uznawana za najlepszą. Obsługuje klientów ze wszystkich branż w zakresie kontroli koncentracji, spraw antymonopolowych oraz pomocy publicznej na poziomie europejskim i krajowym poprzez sieć biur w Europie Środkowo-Wschodniej.