Amerykańska firma konsultingowa BTI Consulting przeprowadziła około 4 tys. wywiadów z partnerami z kilkuset dużych kancelarii prawnych oraz dyrektorami korporacji z listy Fortune 1000 i innych dużych firm. Na ich podstawie przygotowała prognozy dotyczące trendów w zakresie usług prawnych na 2014 rok. Wynika z nich, że zatrudnienie i wydatki korporacyjne na wewnętrzne departamenty prawne będą w tym roku systematycznie rosły. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat wartość usług świadczonych przez amerykańskich prawników in-house wzrosła o 6 miliardów dol. i wynosi obecnie niemal 40 miliardów dol., czyli dwie piąte wartości całego amerykańskiego rynku.

Globalne kancelarie prawne będą dalej umacniać swoją dominację na rynku fuzji i przejęć oraz transakcji ponadnarodowych. Natomiast w dziedzinach takich jak prawo własności intelektualnej, spory cywilne, podatki, prawo administracyjne, prawo pracy oraz małe i średnie fuzje i przejęcia, które w 2014 roku dostarczą prawnikom najwięcej pracy, ponadnarodowe korporacje są zainteresowane współpracą zarówno z dużymi kancelariami, jak i średniej wielkości praktykami prawniczymi.

Według BTI Consulting w 2014 roku korporacje będą wprawdzie prowadzić jeszcze więcej sporów cywilnych niż w ubiegłym roku, ale większością z nich zajmą się ich własne departamenty prawne.

Do obowiązków korporacyjnych prawników coraz częściej będą też należeć sprawy z zakresu prawa pracy i zatrudnienia.

BTI Consulting przewiduje też, że w 2014 roku kancelarie prawne będą jeszcze więcej wydawały na marketing i rozwój biznesu - nawet od 2,8 do 2,4 proc. swoich przychodów brutto.