Czy sądy powszechne mogą przesyłać akta sądowe, korzystając z usług Polskiej Grupy Pocztowej? Tak, ale nie jest to rozważne – odpowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, a Związek Pocztowy wylicza, w jakich sytuacjach Polska Grupa Pocztowa ma prawo akt jednak nie przyjąć.

Zakres obowiązków

Zgodnie z pkt 3 załącznika nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na świadczenie usług pocztowych dla sądów i prokuratur, przedmiot zamówienia obejmował m.in. przesyłki kurierskie o wagach od 30 kg do 50 kg. Przy czym w rozumieniu SIWZ przez przesyłkę kurierską należało rozumieć: przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub paczką pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną w sposób zapewniający: