Co jednak, jeśli instruktor nie dopełni tego obowiązku?
– Wówczas wszczynane jest postępowanie o wykreślenie takiej osoby z ewidencji – mówi Wiolleta Misztal z referatu praw jazdy w Białymstoku.
Okazuje się jednak, że jest to sankcja mało dotkliwa, ponieważ osoba skreślona może od razu wystąpić do organu o dokonanie ponownego wpisu bez obowiązku odbycia warsztatów. Formalnie spełnia bowiem wszystkie wymagania: obowiązkowe szkolenia są przeznaczone dla instruktorów, a nie dla osób rozpoczynających (formalnie) tę pracę.
– Tak stanowią przepisy ustawy o kierujących – rozkładają ręce urzędnicy.
Sejmowa komisja infrastruktury opracowała już projekt nowelizacji ustawy o kierujących, który poprawi niedoróbki obowiązujących przepisów. Komisyjny projekt (druk sejmowy nr 1957) przewiduje zmianę art. 46 oraz art. 71 tej ustawy. Proponowane regulacje zakładają 3-miesięczną karencję przed dokonaniem kolejnego wpisu do ewidencji. Będzie on też uzależniony od wcześniejszego ukończenia zaległych warsztatów doskonalenia zawodowego.
Przy okazji zniknie absurdalny wymóg zaliczenia dwóch warsztatów przez osoby, które posiadają uprawnienia i instruktora, i egzaminatora. Zwłaszcza że zakres obydwu rodzajów szkoleń w dużej mierze się pokrywa. Ustawodawca zdecydował też, że będą one realizowane przez ośrodki szkolenia kierowców posiadające poświadczenie spełnienia dodatkowych wymagań. „Analiza rynku OSK w zakresie powstawania ośrodków spełniających dodatkowe wymagania wskazuje, że duża liczba instruktorów może mieć kłopoty z odbyciem wymaganego szkolenia” – czytamy w uzasadnieniu do projektu. Dlatego posłowie zaproponowali, by warsztaty były przeprowadzane przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
– Na 983 osoby, które były zobowiązane dostarczyć poświadczenie odbytych szkoleń, aż 323 tego nie zrobiły – przyznaje Witold Krupiarz, dyrektor wydziału ewidencji pojazdów i kierowców w krakowskim ratuszu.
– Jednak w 90 proc. wynika to ze złej sytuacji na rynku. Większość osób, które nie odbyły szkoleń, po prostu rezygnuje z wykonywania tego zawodu – podkreśla Krupiarz.
Czy przepisy dotyczące warsztatów zmienią się do końca roku? Na razie do projektu nowelizacji (który obejmuje też zmiany innych przepisów ustawy o kierujących) zgłoszono ponad 100 poprawek, więc prace komisji nadzwyczajnej, powołanej tylko do tej ustawy, jeszcze trochę potrwają.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie prac komisyjnych

W jaki sposób można podważyć niezdany egzamin na prawo jazdy >>