W czwartek po południu, w wieku 66 lat, zmarł I prezes Sądu Najwyższego Stanisław Dąbrowski. Potwierdził to rzecznik Sądu Najwyższego profesor Piotr Hofmański
Reklama

"W piątek zostaną podjęte decyzje dotyczące tego, kto będzie kierował instytucją" - dodał Piotr Hofmański. Obecnie jest 3 prezesów Sądu Najwyższego, którzy kierują pracami poszczególnych izb. Zgodnie z ustawą tej Sądzie Najwyższym, w przypadku nieobecności pierwszego prezesa, instytucją kieruje prezes najstarszy stażem. Jednak nie jest pewne, czy śmierć dotyczy sytuacji, o której mowa w ustawie.

Stanisław Dąbrowski ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Był sędzią od 1974 roku. W latach '80 działał w "Solidarności". W Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego orzekał od 1990 roku. Od 2006 do 2010 roku był przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Miał również w swoim życiu epizod polityczny - był posłem na Sejm kontraktowy z ramienia solidarnościowego Komitetu Obywatelskiego.