Cena towaru jest jego wyjątkowo zmienną właściwością. Trudno więc wymagać pełnej aktualności w przypadku większych kampanii reklamowych bazujących na porównywaniu cen.
Sąd Najwyższy orzekł przed kilkunastu dniami w precedensowej sprawie dotyczącej aktualności cenowej reklamy porównawczej (orzeczenie z 13 grudnia 2013 r., sygn. akt III CSK 65/13). Oddalił skargę kasacyjną powództwa, podtrzymując tym samym w całości wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 10 października 2012 (I ACa 856/12). Orzeczenie to jest niewątpliwie istotne dla rzadko poruszanej problematyki cenowej komparatystyki w reklamie jako czynu nieuczciwej konkurencji.

Gazetki promocyjne