Właściciele sklepów, usługodawcy i producenci mogą porównywać swoje produkty i usługi z towarami rynkowego rywala. Trzeba jednak spełnić szereg warunków, by nie zostać oskarżonym o nieuczciwą konkurencję.
Jedną z najbardziej skutecznych i przemawiających do wyobraźni konsumentów form reklamy jest porównanie oferowanego towaru lub usługi z analogicznym przedmiotem proponowanym przez konkurencję.
Celem reklamy porównawczej jest poinformowanie nabywcy o równorzędności, a najczęściej – przewadze własnej oferty nad ofertą innego przedsiębiorcy. Skutkiem zaś ma być nieodparte wrażenie, że produkty konkurencyjne są gorsze niż reklamowane.
W ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji reklama porównawcza została zdefiniowana jako reklama umożliwiająca bezpośrednio lub pośrednio rozpoznanie konkurenta albo towarów lub usług oferowanych przez konkurenta.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy w reklamie można pokazać gorszą ofertę konkurenta
W pełnej wersji artykułu:
- Czym jest czyn niedozwolonej konkurencji
- Jak uniknąć zarzutów
- Kiedy można stosować reklamę porównawczą
- Rodzaje reklam
- Czy można w reklamie użyć znaku towarowego konkurenta