Nagrywanie procesów karnych. Do tej pory fakultatywne, niedługo - obowiązkowe. Senat jednogłośnie zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji Kodeksu postępowania karnego.

Zakłada ona, że każda rozprawa prowadzona w sprawach karnych będzie musiała być nagrywana - chyba, że jest to niemożliwe ze względów technicznych.

Zdaniem senatora Piotra Zientarskiego, przewodniczącego komisji ustawodawczej, taka forma rejestracji przebiegu rozprawy pozwoli na precyzyjną weryfikację protokołu. Da również możliwość oceny zachowania się stron postępowania i niewątpliwie wpłynie na podniesienie kultury rozprawy sądowej.

Senator Andrzej Matusiewicz z PiS podkreśla, że nagrywanie rozpraw uniemożliwi manipulowanie treścią protokołu, pozwoli też wychwycić pomyłki przy zapisywaniu zeznań. Takie sytuacje czasami się zdarzają - przyznał senator. Wyjaśnił, że w takiej sytuacji można wystąpić z wnioskiem o sprostowanie protokołu, ale wiąże się to z przesłuchaniem zarówno protokolanta, jak i osób biorących udział w rozprawie. Teraz będzie to o wiele prostsze.

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego trafi teraz do Sejmu jako projekt senacki. Będzie musiała przejść całą ścieżkę legislacyjną.