Stworzenie efektywnego systemu pomocy dla ofiar przestępstw, zarówno prawnej, finansowej, psychologicznej jak i organizacyjnej, reakcje na systemowe naruszania tych praw oraz ochrona procesowa oskarżonych – to tylko niektóre priorytety Departamentu Praw Człowieka, który powstanie w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rozpoczęcie jego działania zapowiedział Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski.

- Powołanie Departamentu Praw Człowieka pozwoli w priorytetowy sposób traktować i wykonywać zadania służące ochronie praw pokrzywdzonych przestępstwem od chwili wszczęcia postępowania karnego. Zapewni także koordynację udzielanej pomocy – powiedział Minister.

Kandydatką na stanowisko dyrektora nowego Departamentu jest prokurator Agnieszka Dąbrowiecka, na stanowisko jej zastępcy – Marzena Kruk.

Z punktu widzenia Ministra Sprawiedliwości, priorytetowe działania w tej dziedzinie

obejmują:

· System pomocy dla ofiar przestępstw: prawnej, finansowej, psychologicznej,

organizacyjnej itp.;

· Reakcję na stwierdzone systemowe naruszenia praw człowieka: przewlekłość

postępowania, nadmierne stosowanie tymczasowego aresztowania, przeludnienie

zakładów karnych, etc; rozważenie utworzenia środka krajowego na naruszenie praw

zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka ;

· Rzetelną ochronę praw procesowych oskarżonych;

· Propagowanie ochrony praw człowieka w jednostkach wymiaru sprawiedliwości.

MS/AS

Zobacz także:

Prawa osób transseksualnych

Prawa i wolności człowieka-studium podyplomowe