Legislatorzy zamierzają zachować wprowadzone przed kilku laty zmiany, np. zapis windykacyjny.
– Przy wykorzystaniu tego instrumentu spadkodawca może w testamencie wskazać osoby, którym w chwili jego śmierci przypadną należące do niego określone rzeczy, majątkowe prawa zbywalne, gospodarstwo rolne lub przedsiębiorstwo – tłumaczy prof. Pazdan.