– Środowisko psychiatrów protestowało przeciwko tej ustawie z dwóch powodów: medykalizacji problemu i pewnego niepokoju polegającego na tym, że osoby chore psychicznie będą kojarzone z tym, że są niebezpieczne. Dlatego zaproponowaliśmy poprawkę, która odrywa nazwę ośrodka od skojarzeń z chorobą psychiczną – wyjaśniał parlamentarzystom Michał Królikowski, wiceminister sprawiedliwości.

Podczas posiedzenia zapewnił, że gdy ustawa znajdzie się już w Senacie, będzie postulował wprowadzenie poprawki w art. 1, który określa, do kogo ustawa ma znaleźć zastosowanie.

Zgodnie z jego aktualnym brzmieniem regulować ma ona postępowanie wobec osób, które m.in. odbywają prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności wykonywaną w systemie terapeutycznym lub w zakładzie karnym typu zamkniętego.

– Będę namawiał Senat do przyjęcia poprawki, która by wykreśliła celę N. Tak aby przesłanka przesiewowa była związana z cechami osób – mówił Królikowski.

Etap legislacyjny

Projekt przed głosowaniem w Sejmie