Komisja Etyki przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zajęła stanowisko w sprawie łączenia przez adwokatów członkostwa w komisjach egzaminacyjnych z udziałem – w roli wykładowców – w kursach, wykładach i szkoleniach przygotowujących do tych egzaminów. Zdaniem członków Komisji zachowanie takie jest niezgodne z zasadami etyki.

Jak zaznaczają adwokaci w stanowisku, kwestia łączenia przez adwokatów funkcji nie jest uregulowana w ustawie Prawo o adwokaturze ani w Zbiorze Zasad Etyki w sposób wyczerpujący, to jednak takie zachowanie może budzić opór z punktu widzenia obowiązujących standardów etycznych.

- Nie powinno się bowiem stwarzać chociażby pozoru łamania reguł tajemnicy układanych pytań, a – tym bardziej – wywoływać wrażenia, że udział w kursie o charakterze komercyjnym może zapewnić powodzenie na egzaminie. Niemniej szkodliwa byłaby także sugestia, że osoby łączące tego rodzaju funkcje już w sensie czysto formalny (podobnie jak podlegający wyłączeniu sędzia) przestają być bezstronne, czyli – mówiąc inaczej – nie są w stanie zachować koniecznego obiektywizmu w trakcie pełnienia obowiązków związanych z uczestnictwem w komisjach egzaminacyjnych. – czytamy w opinii.

Komisja podkreśla, że niestosowność łączenia funkcji dodatkowo pogłębia eksponowanie w materiałach reklamowych dotyczących szkoleń o charakterze komercyjnym, że prowadzącymi zajęcia są adwokaci – członkowie komisji egzaminacyjnych, gdyż kryje się za tym sygnał, że kursanci uzyskają wiedzę na temat czekającego ich egzaminu, jakiej nie otrzymają w ramach szkolenia samorządowego.

W stanowisku zaznaczono także, że udział w tego typu szkoleniach deprecjonuje wartość i jakość szkoleń organizowanych przez izby adwokackie, dając w ten sposób wyraz temu, że są one niewystarczające, czy nawet nieefektywne.