statystyki

Na co trzeba zwrócić uwagę przy wynajmie mieszkania

autor: Adam Makosz14.08.2013, 06:47; Aktualizacja: 14.08.2013, 08:24
Mieszkanie

Mieszkanieźródło: Materiały Prasowe

Lokatorzy wynajmujący cudze mieszkania nierzadko nie troszczą się o jego stan i zalegają z czynszem. Sprawia to niemały kłopot właścicielom nieruchomości, którzy mają związane ręce i muszą tolerować zachowania nieuczciwych najemców do czasu ich eksmisji albo walczyć o zaległe płatności przed sądem. Wynajmujący powinni więc zadbać o swoje interesy już przy podpisywaniu umowy.

Od ponad trzech lat właściciele lokali mogą zawierać umowy o najem okazjonalny. Jest to znacznie bezpieczniejsza formuła najmu niż jego tradycyjny odpowiednik. A to dzięki temu, że pozwala na zwrócenie się do komornika o eksmisję uciążliwych lub zalegających z czynszem lokatorów bez konieczności uzyskania wyroku eksmisyjnego.


Pozostało 93% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
7,90 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Komentarze (4)

 • :)(2013-08-14 08:16) Zgłoś naruszenie 00

  Taki tekst wystarczy, czy jeszcze wynajmujący musi być uczciwy?

  UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

  Zawarta w dniu ... pomiędzy:
  1) ..., zamieszkałym ...
  legitymującym się dow. os. ... zwany dalej Wynajmującym,
  2) ..., zamieszkałą ...
  legitymującą się dow. os. nr ... zwany dalej Wynajmującym,
  a
  1) ... zamieszkałą w ...
  legitymującą się dow. os. nr ... zwanej dalej Najemcą,
  2) ... zamieszkałą w ...
  legitymującą się dow. os. ... zwanej dalej Najemcą, o następującej treści:

  §1. Wynajmujący oświadczają, że są właścicielami lokalu mieszkalnego o powierzchni ... m²,
  położonego przy ...
  §2. Wynajmujący z dniem ... oddaje Najemcy w najem lokal określony §1 wraz
  z wyposażeniem przeznaczonym na cele mieszkalne.
  §3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  §4. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
  na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym doręczono drugiej stronie
  wypowiedzenie w formie pisemnej.
  §5. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty Wynajmującemu czynszu najmu w wysokości ...zł
  miesięcznie, plus opłaty związane z użytkowaniem i eksploatacją mieszkania (czynsz mieszkaniowy,
  opłaty za internet, energię elektryczną, wodę oraz centralne ogrzewanie, rozliczane wg zużycia)
  w łącznej kwocie ... zł miesięcznie.
  §6. Zapłata następować będzie z góry w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca obowiązywania
  umowy, do rąk Wynajmującego lub przelewem na konto.
  §7. Najemca wpłaci kaucję w wysokości ... zł na zabezpieczenie roszczeń z tytułu najmu
  (terminowe regulowanie należności obciążających Najemcę, szkód powstałych w przedmiocie najmu ponad standardowe jego zużycie). Kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zakończeniu okresu najmu
  i uregulowaniu płatności.
  §8. Najemca nie może podnajmować mieszkania.
  §9. Remonty o charakterze generalnym obciążają Wynajmującego.
  §10. Najemca jest obowiązany do dokonywania na własny koszt drobnych konserwacji i napraw połączonych ze zwykłym korzystaniem z mieszkania w celu zachowania lokalu w stanie niepogorszonym.
  §11. Wynajmujący może pisemnie wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Najemca nie będzie na bieżąco opłacał czynszu i innych rachunków wynikających z niniejszej umowy, będzie zakłócał porządek domowy w sposób rażący, co byłoby uciążliwe dla mieszkańców innych lokali.
  §12. Po ustaniu stosunku najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu lokal w stanie nie pogorszonym. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i zniszczenia w lokalu powstałe na skutek naturalnego zużycia.
  §13. W lokalu pozostaną rzeczy wniesione przez Wynajmującego.
  §14. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone ruchomością Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania i innych zdarzeń losowych.
  §15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu.
  §16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  §17. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


  Wynajmujący: 1)... Najemca:1)...

  2)... 2)...

  Odpowiedz
 • Hardenfelt(2013-08-14 11:50) Zgłoś naruszenie 00

  Paragrafy 4, 11 i 14 są nieskuteczne.
  Paragrafy 5 i 9 są niejasne.
  Ww umowa zdecydowanie się nie nadaje do niczego.

  Odpowiedz
 • LK.(2013-08-15 00:00) Zgłoś naruszenie 00

  A co ze sprzątaniem. Najemca otrzymuje wychuchane mieszkanie a zostawia
  z dziurami w ścianie ,plamami i woniejące. Koszty sprzątania obecnie to ok.15 zł. za 1m2 mieszkania. I kto poniesie te koszty ?

  Odpowiedz
 • T B(2014-09-05 17:39) Zgłoś naruszenie 00

  odnośnie & 10 co uznać za drobne naprawy (czy wymiana syfonu pod wanną i wymiana spłuczki w WC - zużycie eksploatacyjne cieknie) to drobne naprawy

  Odpowiedz

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Galerie

Polecane