Współwłaścicielowi nieruchomości nie będzie już groziła utrata należącej do niego części domu lub działki w ramach egzekucji nie jego długu. Taki jest cel ustawy z 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, którą podpisał prezydent. Dodane przepisy stanowią, że hipoteka na części ułamkowej nieruchomości w razie jej podziału obciąży tylko część przyznaną temu, na czyim udziale było ustanowione zabezpieczenie.
Gdyby jednak zadłużonemu współwłaścicielowi przysługiwała od pozostałych spłata, to na należnej mu z tego tytułu wierzytelności wierzyciel hipoteczny uzyska ustawowe prawo zastawu.
– Skorzysta więc z niego tylko, jeżeli dłużnik hipoteczny nie otrzyma żadnej nieruchomości z tych, które powstały na skutek zniesienia współwłasności, albo dostanie część o niższej wartości, niż miał jego dotychczasowy udział – tłumaczy adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.
Jednocześnie nie będą ważne postanowienia umowy albo ugody sądowej znoszące współwłasność bez spłaty lub dopłaty dla współwłaściciela, którego udział był obciążany hipoteką. Po wejściu w życie nowelizacji zniesienie współwłasności nieruchomości przez jej podział fizyczny nie będzie już więc prowadziło do obciążenia hipoteką pozostałych współwłaścicieli.
Etap legislacyjny
Ustawa przed ogłoszeniem