Gdyby jednak zadłużonemu współwłaścicielowi przysługiwała od pozostałych spłata, to na należnej mu z tego tytułu wierzytelności wierzyciel hipoteczny uzyska ustawowe prawo zastawu.

– Skorzysta więc z niego tylko, jeżeli dłużnik hipoteczny nie otrzyma żadnej nieruchomości z tych, które powstały na skutek zniesienia współwłasności, albo dostanie część o niższej wartości, niż miał jego dotychczasowy udział – tłumaczy adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy.

Jednocześnie nie będą ważne postanowienia umowy albo ugody sądowej znoszące współwłasność bez spłaty lub dopłaty dla współwłaściciela, którego udział był obciążany hipoteką. Po wejściu w życie nowelizacji zniesienie współwłasności nieruchomości przez jej podział fizyczny nie będzie już więc prowadziło do obciążenia hipoteką pozostałych współwłaścicieli.

Etap legislacyjny

Ustawa przed ogłoszeniem