Ma być szybciej, elektronicznie i bez stania w kolejkach. Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni zaprezentował założenia zmian w ustawie o informatyzacji przyjętej wczoraj przez Radę Ministrów.

Obecnie niecałe 5 procent spraw obsługiwanych jest drogą elektroniczną. Teraz ma być lepiej. Zmiany nie wyeliminują papieru z obiegu dokumentów, ale mają przyczynić się do zwiększenia liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną. Resort administracji i cyfryzacji chce między innymi ujednolicić elektroniczne skrzynki podawcze, wzory pism i formularzy oraz zwiększyć liczbę podmiotów, które mogą udostępniać e-usługi. Minister Michał Boni informuje, że dzięki zmianom dużo rzadziej będziemy odwiedzać urzędy, sądy czy inne państwowe instytucje.

Z elektronicznej administracji mogą korzystać osoby, które mają zarejestrowany profil na platformie ePUAP. Jego uwierzytelnienie wymaga jednej wizyty w urzędzie. Nowe przepisy mają rozszerzyć listę miejsc, w których możemy dokonać tej procedury o placówki Poczty Polskiej i niektórych banków. Instytucje państwowe mają stać się bardziej przyjazne dla obywateli, ponieważ ustawa ma równać drogę elektroniczną z papierową w korespondencji z urzędem. Jeśli obywatel zainicjuje korespondencję elektronicznie, urząd będzie musiał korespondować z nim w taki sam sposób.

Nowelizacja zakłada wprowadzenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją i daje możliwość wglądu w akta sprawy prowadzone w postaci elektronicznej. Nowa ustawa powoła do życia także portal podatkowy. E-administracja, jak informuje Michał Boni, ma być dostosowana do korzystania zarówno komputerów, jak i innych urządzeń mobilnych.

Michał Boni dodał, że obecnie niecałe 5 procent spraw obsługiwanych jest drogą elektroniczną. W skali roku relacji pomiędzy obywatelem a administracją (pisma, zapytania, usługi) jest około 21 milionów. Niecały milion odbywa się na drodze elektronicznej.

Obecnie profil zaufany posiada około 150 tysięcy osób. Zmiany mają zakończyć się do 2016 roku.