Dziś sejmowa podkomisja do spraw ustawy o ogrodach działkowych ma rozstrzygnąć, w jaki sposób Polski Związek Działkowców zostanie przekształcony w nowe stowarzyszenie i jak poszczególne ogrody będą mogły zrezygnować z członkostwa w PZD. Ostateczna wersja przepisów nowej ustawy ma być gotowa do końca lipca. Jesienią projektem zajmie się Sejm.
Na uchwalenie nowej ustawy parlament ma czas do zimy. 20 stycznia 2014 r. przestaną bowiem obowiązywać te przepisy obecnej ustawy, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą zasadniczą (sygn. akt K 8/10) – przede wszystkim narzucające monopol PZD. Wiodącym projektem, nad którym pracuje specjalna podkomisja, jest ten opracowany przez Polski Związek Działkowców. Ale posłowie PO sukcesywnie wywracają go do góry nogami. „(...) Wnoszą do projektu obywatelskiego swoje rozwiązania, które zmieniają projekt obywatelski w jego parodię – w ustawę autorstwa PO. To, co proponuje PO, nie ma nic wspólnego z projektem obywatelskim, który poparło milion osób” – czytamy w stanowisku PZD.
PO chce m.in., aby dzisiejsi członkowie związku dostali 5 miesięcy na potwierdzenie członkostwa. „Jest to kuriozalna sytuacja, gdy ustawodawca nakazuje obywatelom potwierdzenie wyrażonej wcześniej woli przystąpienia do organizacji społecznej pod groźbą utraty członkostwa” – przekonuje PZD i przypomina, że projekt obywatelski gwarantuje możliwość wystąpienia członkom z organizacji.
Zasadnicza kontrowersja dotyczy jednak przyjętej przez podkomisję propozycji PO, która zmierza do uwłaszczenia działkowców. Zdaniem związku uwłaszczenie działkowców oznacza jednocześnie nieodpłatne wywłaszczenie stowarzyszenia. Związek chce także zachowania kontroli nad obrotem działkami.
Etap legislacyjny
Prace w podkomisji