Posłowie zdecydowali, że skomplikowaną sprawę uwłaszczeń uregulują w innej ustawie. Chodzi o to, by na razie wypracować pozostałe przepisy, które uwzględnią wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ROD. Czas na to jest do 21 stycznia 2014 r. Parlamentarzyści chcą, by w ciągu roku od wejścia w życie nowych przepisów działkowcy poszczególnych ROD zagłosowali, czy chcą, by ich ogrodem zajęło się powołane przez nich stowarzyszenie.

Uregulowana ma być też kwestia likwidacji ogrodów. W przypadku gdy prawo do nieruchomości, na której znajduje się ROD, zostało nieodpłatnie nabyte przez stowarzyszenie ogrodowe, właściciel nieruchomości może zgłosić do stowarzyszenia żądanie likwidacji ROD, o ile jego funkcjonowanie jest sprzeczne z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Właściciel musi przedstawić propozycję nieruchomości zamiennej.