Zmiany w przepisach są konieczne z powodu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 11 lipca 2012 r., sygn. akt K 8/10), który uznał w lipcu 2012 r. za niezgodne z konstytucją 24 fundamentalne przepisy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2005 r. nr 169, poz. 1419 ze zm.).
TK zakwestionował m.in. przepisy zapewniające Polskiemu Związkowi Działkowców przywileje, w tym monopol na przydział działek czy obowiązek przynależności do związku. Przepisy stracą moc w lutym 2014 roku.
Posłowie dyskutowali nad czterema projektami nowych ustaw – Platformy Obywatelskiej, Solidarnej Polski, projektem obywatelskim (PZD) oraz projektem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przedstawiamy podstawowe założenia tych projektów.