Prokuratura prowadzi obecnie śledztwo z zawiadomienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Nieprawidłowości ujawniono, analizując umowę zawartą z konsorcjum MIS SA dotyczącą budowy systemu usług elektronicznych dla ministerstwa, w tym uruchomienia usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych poprzez elektroniczny dostęp do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego oraz Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego. W przetargu na wykonanie usługi wzięły udział największe firmy informatyczne w Polsce takie jak : Asseco Poland, Cromarch czy HP. Wybrane przez resort konsorcjum MIS SA złożyło ofertę na ponad 26 mln zł.

Śledztwo

- Ministerialny audyt stwierdził nieprawidłowości. Prokuratura oceni, czy mogło dojść do popełnienia przestępstwa – stwierdził minister sprawiedliwości, Marek Biernacki w rozmowie z tvn24.pl.

Postępowanie prowadzone w ministerstwie ma na celu sprawdzenie, czy funkcjonariusze publiczni nie dopełnili swoich obowiązków w okresie od 3 sierpnia 2011 do 29 czerwca 2012 roku, poprzez "nienależyty odbiór poszczególnych etapów umowy dotyczącej usług elektronicznych" – informuje tv24.pl prokurator Dariusz Ślepokura, rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej.

CBA też kontroluje

20 marca Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę dotyczącą decyzji udzielania zamówień publicznych oraz rozporządzania mieniem w okresie 2007 – 2013. Decyzje te mają związek z zakupem usług i sprzętu teleinformatycznego.