Przepisy nakazujące sądom ustalanie numerów PESEL osób pozwanych mogą być niekonstytucyjne. Wątpliwości dotyczą sposobu procedowania nowelizacji w parlamencie. Poprawki wykroczyły daleko poza wyjściowy projekt, a więc mogło dojść do naruszenia zasad prawidłowego stanowienia prawa.
Wątpliwości dotyczą sposobu procedowania nowelizacji w parlamencie. Poprawki wykroczyły daleko poza wyjściowy projekt, a więc mogło dojść do naruszenia zasad prawidłowego stanowienia prawa. Z tego powodu prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej zwróciło się do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego o rozważenie złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o zbadanie konstytucyjności zmiany wprowadzonej ostatnią nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 lipca br. (Dz.U. z 2013 r. poz. 654). Za jej sprawą sądy mają teraz obowiązek ustalania we wszystkich postępowaniach numeru PESEL, jeżeli pozwany jest osobą fizyczną, i NIP lub numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym dla osób prawnych.
– Obowiązek ustalania numeru PESEL nie był objęty materią prawną projektu ustawy, jaki posłowie złożyli w Sejmie, nie był więc również poddany trzem czytaniom w parlamencie. Ta wada przesądza o niekonstytucyjnym sposobie uchwalenia przepisów – twierdzi adwokat Jerzy M. Majewski, który z upoważnienia Naczelnej Rady Adwokackiej prowadził lobbing zmierzający do nieobejmowania nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego przepisów jego części ogólnej.