Na moje podanie, które złożyłem w urzędzie gminy, otrzymałem odpowiedź drogą e-mailową. Mam wątpliwości, czy taki sposób jest zgodny z przepisami. Chciałbym wiedzieć, kiedy przesyłkę uważa się za doręczoną? – pyta pan Maciej.
Wątpliwości naszego czytelnika są uzasadnione, gdyż prawidłowe doręczenie przesyłki w wielu przypadkach stanowi o skutkach prawnych czynności procesowych.
Urzędowe pismo kierowane do osoby fizycznej doręcza się na adres zamieszkania lub w miejscu pracy (chyba że przepis szczególny nakazuje inaczej) albo w siedzibie gminy lub innego organu administracji publicznej. Jeśli pisma nie można doręczyć w tych trzech miejscach, w razie koniecznej potrzeby można wręczyć je tam, gdzie się tę osobę zastanie, nawet na ulicy. Doręczenie przesyłki jest skuteczne nawet wtedy, gdy została dostarczona na stary adres zamieszkania, bo przy każdej zmianie adresu mamy obowiązek podać nowy.