Dotychczas wymagania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych określone były w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.). Regulował to art. 95a, zgodnie z którym by zostać kierowcą karetki czy wozu strażackiego, trzeba było mieć skończone 21 lat i uzyskać zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych. Przepis ten uchylono, wprowadzając ustawę o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 r. nr 30, poz. 151 z późn. zm.)

Zgodnie z nią jazda pojazdem uprzywilejowanym ma się odbywać na podstawie zezwolenia wydawanego przez starostów. Ustawodawca dał pół roku na wymianę starego zaświadczenia na zezwolenie. Termin mija 19 lipca. Tymczasem są powiaty, w których dokumentu nie wymienił nikt.

– Nie wpłynął do nas żaden wniosek o wydanie takiego zezwolenia – przyznaje Maria Raczkowska, naczelnik wydziału komunikacji w Suwałkach.

Z kolei na Podkarpaciu obawiają się zamieszania, jakie towarzyszyło wydawaniu praw jazdy w ostatnich dniach przed wprowadzeniem nowych przepisów. – Do końca czerwca dostaliśmy tylko 40 wniosków od kierowców pojazdów uprzywilejowanych, a jest ich w powiecie ok. 400. Nawet gdybyśmy codziennie spędzali po 10–12 godzin w pracy, na pewno nie uda się na czas wydać wszystkich zezwoleń, bo mamy też bieżące sprawy: skierowania na badania, wydawanie profili kandydata na kierowcę, praw jazdy itp. Nie da się tego wszystkiego nagle odłożyć na bok – mówią urzędnicy starostwa.

Duża w tym wina ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, który dopiero 25 maja wydał rozporządzenie w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U. z 2013 r. poz. 603). A dopiero ten akt określił wzór zezwolenia dla kierowców takich pojazdów. Będą oni mieli więc nie sześć, ale niecałe dwa miesiące na załatwienie formalności związanych z wymianą dokumentów. Resort pociesza, że ci, którzy nie zrobią tego w terminie, nie stracą uprawnień.

– Taka osoba nie będzie posiadała aktualnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym, ale nie oznacza to, że utraciła uprawnienie. Po otrzymaniu zezwolenia będzie uprawniona do kierowania pojazdem uprzywilejowanym – tłumaczy Mikołaj Karpiński, rzecznik resortu.