Posłowie chcą zmienić zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Chodzi o powstrzymanie spekulacji ziemią. Do laski marszałkowskiej trafił projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami przygotowany przez posłów PSL.
Autorzy zaproponowali trzy sposoby zbywania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa: w drodze przetargu ograniczonego, w trybie pierwszeństwa w nabyciu oraz ograniczonego przetargu ofert pisemnych. W przetargu ograniczonym na powiększenie albo utworzenie gospodarstwa rodzinnego nie będzie mogła wziąć udziału osoba, która kiedykolwiek kupiła już z zasobu co najmniej 300 ha użytków rolnych. W dodatku nabywca będzie musiał wykazać, że przez pięć lat osobiście prowadził gospodarstwo rolne. Wymóg ten nie dotyczy jedynie rolników, którzy nie ukończyli jeszcze 40 lat, a chcą zakupić ziemię w przetargu ograniczonym na powiększenie gospodarstwa rodzinnego.
W trybie pierwszeństwa nabycia ziemi będą dokonywali m.in. były właściciel nieruchomości i dzierżawca.