Propozycja prezydenta jest zasadna - mówi Jarosław Gowin z PO o prezydenckiej inicjatywie nowelizacji ustawy o sądach powszechnych. Bronisław Komorowski przedstawił szczegóły podczas wczorajszych konsultacji z klubami parlamentarnymi, a dziś ma konsultacje podsumować.

Projekt prezydencki ma być kompromisem w wyniku sporu jaki powstał po reorganizacji sądów, którą na początku roku przeprowadził Jarosław Gowin, wtedy minister sprawiedliwości. Po wprowadzeniu reformy powstał obywatelski projekt ustawy o okręgach sądowych, który reformę cofa. Prezydent w rozmowie z klubami parlamentarnymi zgłosił swoje, kompromisowe rozwiązanie.

Jarosław Gowin powiedział w radiowej Trójce, że nie traktuje inicjatywy prezydenta jako własnej porażki. Dodał, że cieszy się z tej inicjatywy, bo projekt obywatelski - jego zdaniem - "dewastowałby sądownictwo". W jego opinii, propozycje prezydenta, by wprowadzić bardziej obiektywne kryteria likwidacji i powstawania sądów, są zasadne.
Na mocy rozporządzenia byłego szefa ministerstwa sprawiedliwości Jarosława Gowina, zlikwidowanych zostało 79 najmniejszych sądów rejonowych. Obywatelski projekt ustawy miał je przywracać.