Co roku w okresie wakacyjnym wzrasta liczba osób, które zgłaszają się do urzędów, aby otrzymać nowy paszport. Nie warto czekać do wakacji ze złożeniem wniosku. Jeśli złożymy go już teraz unikniemy kolejek i otrzymamy nowy dokument przed zaplanowanym letnim wypoczynkiem. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przypomina, że od połowy stycznia br. paszport możemy wyrobić u dowolnego wojewody na terenie całego kraju.

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 17 stycznia br., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie musimy już jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania. Możemy złożyć wniosek w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy. W tym samym punkcie odbierzemy także gotowy dokument.

Przed wprowadzeniem tego udogodnienia, dokumenty paszportowe wydawane były przez wojewodę, właściwego ze względu na miejsce zameldowania osoby ubiegającej się o paszport, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały.

Opłata za wydanie paszportu wynosi obecnie:

• 140 zł – za paszport ważny 10 lat;

• 70 zł – za paszport ważny 10 lat, wydany z uwzględnieniem 50 proc. ulgi, która przysługuje m.in.: emerytom, rencistom oraz uczniom od 13 roku życia i studentom;

• 30 zł - za paszport wydany osobie małoletniej do 13 roku życia.

Termin odbioru paszportu określa organ wydający dokument w momencie przyjmowania wniosku paszportowego. Czas oczekiwania na wydanie paszportu w kraju nie powinien być dłuższy niż 30 dni.

Ze statystyk z ostatnich pięciu lat wynika, że najwięcej dokumentów paszportowych wydaje się w maju oraz w lipcu. Po zakończeniu sezonu urlopowego następuje spadek zapotrzebowania na nowe paszporty, który utrzymuje się do końca roku. Przykładowo w lipcu 2012 r. Centrum Personalizacji Dokumentów MSW spersonalizowało prawie 191 tys. paszportów, w maju 2012 r. prawie 168 tys., natomiast w grudniu 2012 już tylko 53,5 tys.

Poza możliwością wyrobienia paszportu u dowolnego wojewody, nowością jest również możliwość ubiegania się o paszport tymczasowy przez osobę, która potrzebuje dokumentu paszportowego w nagłych przypadkach, związanych z prowadzoną działalnością zawodową (na przykład w związku z nieplanowaną wcześniej podróżą służbową).

Już prawie 10 tys. osób skorzystało z nowych przepisów paszportowych

W pierwszym kwartale 2013 r. wojewodowie wydali paszporty 9 tys. 683 osobom zameldowanym poza danym województwem. Najwięcej osób, które wyrobiły nowy dokument paszportowy poza miejscem zameldowania zrobiło to na Mazowszu - 3 tys. 259 osób, w Małopolsce - 1 tys. 283 osoby, na Śląsku - 824 osoby, w Wielkopolsce - 751 osób oraz w Pomorskiem - 670 osób.

Wniosków od osób zameldowanych poza województwem, w którym składają dokumenty, procentowo najwięcej było w województwach: mazowieckim - 6 proc., lubuskim - 4 proc., małopolskim - 3,9 proc., wielkopolskim - 2,9 proc. i pomorskim - 2,8 proc.

Ogółem w pierwszym kwartale 2013 r. urzędy wojewódzkie przyjęły 322 tys. 485 wniosków paszportowych. To o prawie 30 tys. więcej niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.