Jak mówiła IAR Joanna Trzaska-Wieczorek z Kancelarii Prezydenta, Bronisław Komorowski uważa, że w tej sytuacji najlepsza byłaby nowelizacja ustawy o ustroju sądów powszechnych. Wprowadziłaby kryteria na podstawie których mogłoby do tego dochodzić - bądź ilości rozpatrywanych spraw bądź ilości mieszkańców obsługiwanych potencjalnie przez dany sąd.

Prezydent podejmie decyzję w sprawie ustawy w zgodzie z konstytucyjnymi terminami. Na decyzję ma 21 dni. "Niezależnie jednak od jego decyzji, zlikwidowane sądy nie zostaną przywrócone" - mówi Joanna Trzaska.