Zmarła moja teściowa, babcia moich dzieci, matka byłego męża. Tymczasem ja od lat posiadam grupowe ubezpieczenie pracownicze, w którym zawarte jest wypłacenie świadczenia na wypadek śmierci rodziców i teściów. Czy skoro jestem rozwiedziona, przysługuje mi wypłata takiego świadczenia? – pyta pani Anna z Gorzowa.
To, czy pani Anna dostanie odszkodowanie po śmierci byłej już teściowej, zależy przede wszystkim od treści polisy – warunków grupowego ubezpieczenia pracowniczego. W jego warunkach mogą znajdować się najróżniejsze ograniczenia, rozszerzenia lub zastrzeżenia. Tylko dokładna lektura tego dokumentu może przynieść odpowiedź na pytanie czytelniczki. Jednak wykładnia literalna wskazuje, że raczej nie ma co liczyć na świadczenie.
Skoro nasza czytelniczka jest rozwiedziona, to dotychczasowy mąż jest jej byłym mężem, a jego rodzice – byłymi teściami. I raczej nie zmienia tego fakt, że zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powinowactwo, czyli stosunek prawno-rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego, pozostaje także po ustaniu małżeństwa.
Mają one bowiem zastosowanie do niektórych tylko skutków prawnych, np. takiego, że była żona nie może – bez zgody sądu – zawrzeć małżeństwa z ojcem byłego męża. W przedstawionym tu przypadku trwanie powinowactwa nie ma znaczenia. Wyobraźmy sobie, że kobieta która wnosi o świadczenie z polisy, miała trzech mężów i przeszła trzy rozwody. Czy może żądać odszkodowania z powodu śmierci teściowej z pierwszego małżeństwa? A gdyby były mąż tej kobiety ożenił się ponowne, to czy wtedy roszczenia miałyby zarówno obecna, jak i była żona?
Proponujemy zatem przestudiować dokładnie warunki ubezpieczenia, raczej jednak nie należy się spodziewać, że z powodu śmierci byłej teściowej otrzyma pani świadczenie.

Podstawa prawna

Art. 618 par 1. ustawy z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788).