Sąd za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł na bieżąco sprawdzać, czy przesyłka np. z wezwaniem na rozprawę, została odebrana przez adresata. 6 czerwca weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 600), która daje podstawy prawne do stosowania nowego trybu.
O ile warunki techniczne sądu oraz operatora będą na to pozwalały, formularz potwierdzenia odbioru będzie miał postać elektroniczną. W takim przypadku sąd nie będzie już musiał czekać na tradycyjną, papierową zwrotkę. Wystarczy, że zajrzy w ekran komputera lub tableta i sprawdzi, czy adresat odebrał przesyłkę.
Takie informacje będą dostępne dla sądu niemal od razu, gdyż operator został zobowiązany, aby wprowadzać je do systemu teleinformatycznego nie później niż w następnym dniu roboczym. Dzięki takiemu rozwiązaniu procesy sądowe powinny znacząco przyśpieszyć.
Do tej pory bowiem słaby przepływ informacji dotyczących przesyłek między sądem a pocztą nieraz powodował, że trzeba było przełożyć rozprawę, gdyż np. nie wróciła zwrotka i nie wiadomo, czy świadek został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia.
To wydłużało postępowania, gdyż sędzia w takiej sytuacji musiał wyznaczyć nowy termin procedowania.
Dopóki jednak wszystkie sądy nie uzyskają dostępu do systemu, dopóty obok elektronicznego będą nadal istniały papierowe formy potwierdzania odbioru.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 6 czerwca 2013 r.