Cztery nowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych zapobiegną masowym upadkom firm. A przedsiębiorca sam zadecyduje o rozpoczęciu tego procesu. Zniknie też postępowanie naprawcze w dzisiejszym kształcie.
Jeszcze w czerwcu ma zostać skierowany do konsultacji społecznych projekt założeń przepisów regulujących upadłość i naprawę zadłużonych przedsiębiorstw. Na podstawie ogłoszonych w grudniu 2012 r. rekomendacji zespołu ministra sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego przygotowywane są projekty założeń dwóch aktów: nowej ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz znowelizowanej ustawy – Prawo upadłościowe.
– Pierwsza ma ostatecznie unormować cztery postępowania restrukturyzacyjne: w przedmiocie zawarcia układu, w przedmiocie zawarcia układu na wstępnym zgromadzeniu wierzycieli, postępowanie układowe i wstępne postępowanie naprawcze – tłumaczy Maciej Geromin, sekretarz zespołu ministra sprawiedliwości ds. nowelizacji prawa upadłościowego i naprawczego, Instytut Allerhanda.