Bezpłatny dostęp do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych i wyszukiwanie w systemie elektronicznym zapewni komornikom, notariuszom, sądom, prokuraturze, policji, administracyjnym organom egzekucyjnym oraz podatkowym znowelizowana ustawa o księgach wieczystych i hipotece, którą uchwalił w piątek Sejm. Pod jednym jednak warunkiem – uzyskane w ten sposób dane muszą być niezbędne do realizacji ich zadań ustawowych.
Obecnie aby skorzystać z internetowej przeglądarki, trzeba znać numer księgi wieczystej. Znowelizowane przepisy umożliwią zaś uzyskanie informacji o nieruchomościach, które należą do konkretnej osoby, bez podawania tego numeru.
– Ułatwi to komornikom zdobycie informacji o majątku dłużników i przyspieszy egzekucję. Dostęp do tych informacji jest istotny z uwagi na szybkość, a tym samym i skuteczność egzekucji – ocenia Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.