Prawomocne skazanie komornika za przestępstwo umyślne ma od razu powodować utratę możliwości podejmowania przez niego prawnie skutecznych czynności w postępowaniu egzekucyjnym. Nie będzie trzeba czekać w tej sprawie na decyzję ministra sprawiedliwości. Takie m.in. zmiany przewiduje poselski projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376 z późn. zm.).
„Komornik, który popełnił przestępstwo umyślne lub został ukarany prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym wydalenia ze służby komorniczej, sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu i to bez względu na to, czy przestępstwo to lub czyn objęty orzeczeniem dyscyplinarnym miało związek z wykonywanymi czynnościami komornika, czy też zostało popełnione poza ich zakresem.
W każdym z tych przypadków interes publiczny – a przede wszystkim interes dłużników egzekwowanych – domaga się, ażeby osoba, która umyślnie dopuściła się czynu przestępnego, została niezwłocznie pozbawiona możliwości wykonywania zawodu” – czytamy w uzasadnieniu projektu autorstwa Platformy Obywatelskiej.
Jak wskazują wnioskodawcy, nie dość, że dalsze wykonywanie czynności egzekucyjnych (w okresie od prawomocnego skazania lub ukarania do wydania decyzji o ministra o formalnym pozbawieniu prawa wykonywania zawodu) stwarza ryzyko dla dłużników, to jeszcze minister sprawiedliwości i tak nie może wydać innej decyzji niż odwołująca komornika z funkcji.
Etap legislacyjny
Projekt przed pierwszym czytaniem