Akta zakończonego postępowania przygotowawczego stanowią informację publiczną podlegającą udostępnieniu – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Wnioskodawca wystąpił do prokuratora rejonowego o wydanie mu kserokopii okładek akt sprawy. Prokurator odmówił, wskazując, że okładki akt sprawy nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wnioskodawca złożył więc skargę do sądu.

Wszystko do upublicznienia