Rząd przygotował ustawową propozycję regulacji kwestii uboju rytualnego. Do tej pory ten rodzaj uboju był w Polsce zakazany, ponieważ zastrzeżenia do obowiązujących do niedawna przepisów miał Trybunał Konstytucyjny.

Premier zaznaczył, że na decyzję rządu wpływ miały także argumenty natury ekonomicznej. Zakaz uboju dotknąłby dziesiątek przedsiębiorstw i tysięcy zatrudnionych.

Tusk podkreślił, że polskie rozwiązania dotyczące uboju nie będą w rażący sposób odbiegać od rozwiązań przyjętych w krajach europejskich. Zaznaczył, że polskie regulacje dotyczące uboju rytualnego będą nawet bardziej restrykcyjne pod kątem ograniczenia cierpienia zwierząt, niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

O dalszych losach przepisów proponowanych przez rząd zdecyduje teraz parlament.