Wnioskodawcy proponowali, by uzupełnić kodeksowe przepisy dotyczące sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu (lądowym, wodnym lub powietrznym) o zapisy dotyczące obligatoryjnego przepadku pojazdu.

Chodziło o sytuacje, w których sprawca działał „w stanie nietrzeźwości w stopniu wysokim lub pod wpływem środka odurzającego” lub też gdy zbiegł z miejsca zdarzenia. Sankcja konfiskaty auta dotyczyć też miała nietrzeźwych kierowców.

Dodatkową karą stosowaną obowiązkowo wobec takich sprawców miało być publikowanie ich wizerunku.

„Wzrost liczby takich przestępstw przesądza o celowości poszukiwania nowych rozwiązań normatywnych, podnoszących efektywność oddziaływań polityczno-kryminalnych w tym zakresie” – przekonywali autorzy projektu.