Wszystkie projekty realizują orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca ubiegłego roku, który zakwestionował aż 24 artykuły ustawy sprzed ośmiu lat - w tym monopolistyczną pozycję Polskiego Związku Działkowców.

Na zmianę prawa Trybunał dał ustawodawcy 18 miesięcy. Termin ten mija 21 stycznia przyszłego roku.

Największe szanse na uchwalenie ma projekt obywatelski, pod którym podpisało się ponad 920 tysięcy osób. Już teraz poparcie dla niego deklarują kluby PSL, PiS oraz Ruchu Palikota.

Projekt może też liczyć na przychylność SLD i Solidarnej Polski. Najwięcej kontrowersji wzbudzają zmiany zaproponowane przez Platformę Obywatelską. Krytycy tego projektu obawiają się możliwości utraty prawa do działek.

Nie jest wykluczone, że wszystkie 4 projekty zostaną skierowane po pierwszym czytaniu do dalszych prac w komisjach. Z pewnością powołana zostanie specjalna podkomisja, które wypracuje jednolite rozwiązanie.

W Polsce jest 4600 ogrodów działkowych. Znajduje się na nich prawie milion działek uprawianych głównie przez osoby starsze. Zdecydowana większość ogrodów działkowych znajduje się w miastach.