Przez ostatnie półtora roku interweniowaliśmy w 50 przypadkach niestosownego wykorzystywania wizerunków banknotów lub nazwy i logo NBP - twierdzi Marcin Kaszuba.
Niedawno pojawiły się informacje, że NBP napisał do instytucji finansowych, by nie używały sformułowania „podatek Belki”. Czym była spowodowana ta akcja?
Nie prowadzimy akcji skierowanej przeciwko instytucjom finansowym, które reklamując swoje usługi, używają kolokwialnego wyrażenia „podatek Belki”. Wychodzimy jednak z założenia, że niezbędna jest nasza interwencja, gdy pomysły marketingowców z instytucji finansowych balansują na granicy dobrego smaku. W takich właśnie przypadkach zwracaliśmy się o usunięcie z materiałów reklamowych potocznego określenia „podatek Belki”.
Jak często w przeszłości zdarzało się, że interweniowaliście w sprawie „podatku Belki”? Jakiego typu były to sprawy?
Były to przypadki wyjątkowe. Przez 3 lata zareagowaliśmy jedynie na 5 takich przypadków, np. w reklamie jednej z instytucji finansowych jej doradcy uderzali w klientów za pomocą belki z napisem 19 procent.
Taka gra skojarzeń wymagała naszym zdaniem reakcji, zwłaszcza że agencja reklamowa, która opracowała spot, otrzymała wcześniej odmowną decyzję od NBP na wykorzystanie hasła „podatek Belki” w scenariuszu. Zareagowaliśmy także na agresywną kampanię firmy Amber Gold, która zbudowała przekaz reklamowy wokół hasła „podatek Belki”. Po naszej interwencji firmy wycofały się z używania tego sformułowania w swoich akcjach marketingowych.
Ile razy zdarzały się interwencje w sprawie niewłaściwego – waszym zdaniem – wykorzystywania wizerunków banknotów i monet? Jakie to były przypadki?
Przez ostatnie półtora roku wysłaliśmy prawie 50 listów tego typu, głównie w przypadku niestosownego wykorzystywania wizerunków banknotów lub nieuprawnionego uwiarygodniania się instytucji finansowych nazwą i logo NBP. Wszystkie firmy, do których się zwróciliśmy, zaprzestały dezawuowania środków płatniczych oraz zdjęły logo NBP ze swoich stron internetowych i materiałów reklamowych.
Warto zaznaczyć, że NBP wydaje zgody na komercyjne wykorzystanie wizerunków polskich banknotów. Warunki uzyskania takiej zgody są opisane na stronie internetowej NBP. Reagujemy tylko wtedy, gdy banknoty są niszczone lub ośmieszane (np. nadruki na papierze toaletowym), a także gdy ulotki reklamowe są łudząco podobne do banknotów.
Czy reagujecie na przypadki wykorzystywania do promocji sformułowania, że „NBP nadzoruje naszą działalność”, które jest używane np. przez kantory internetowe?
NBP rozpoczął działania zmierzające do zaprzestania bezprawnego powoływania się przez kantory internetowe na prowadzenie działalności na podstawie wpisu kantorów do rejestru NBP. Pisma w tej sprawie rozesłaliśmy do wszystkich podmiotów, które udało się nam zidentyfikować.
W efekcie 22 kantory internetowe usunęły ze swoich stron internetowych nieuprawnione informacje o nadzorze NBP.