Należy doprecyzować regulacje dotyczące oświadczeń majątkowych. Z takim żądaniem wystąpiła rzecznik praw obywatelskich (RPO) do premiera. Sprawą RPO zajmuje się już od lipca 2012 r., kiedy to skierowała pismo do dyrektora generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) z prośbą o informację, którzy pracownicy tam zatrudnieni mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Obecne brzmienie przepisów utrudnia bowiem wyodrębnienie tej grupy.
Obowiązek przedstawiania takich dokumentów regulują przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). Wśród osób zobowiązanych do ich składania wyszczególniają m.in. pracowników urzędów państwowych zajmujących stanowiska kierownicze, w tym również członków korpusu służby cywilnej.
W grupie tej znaleźli się też pracownicy zajmujący stanowiska równorzędne z tamtymi pod względem płacowym. Z kolei pozostałych urzędników służby cywilnej zobowiązano do składania takich oświadczeń majątkowych bez względu na to, że zajmują inne stanowiska niż wyszczególnione w ustawie. I to zdaniem prof. Ireny Lipowicz rodzi problem z ustaleniem, które stanowiska są „równorzędne pod względem płacowym”.
Szef ULC podzielił jej stanowisko o tym, że trzeba doprecyzować przepisy ustawy. Jego zdaniem chodzi o stanowiska, które zostały umieszczone na tej samej pozycji w załączniku nr 2 do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie określania stanowisk urzędniczych, (...) oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz.U. z 2009 r. nr 211, poz. 1630 z późn. zm.).
Taka interpretacja prowadzi jednak do tego, że osoby zajmujące stanowiska zależące od wskazanych kategorii zostaną zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątku, mimo że faktycznie pobierają wynagrodzenie w różnych wysokościach.
30 kwietnia to ostatni dzień na złożenie corocznych oświadczeń majątkowych