Należy doprecyzować regulacje dotyczące oświadczeń majątkowych. Z takim żądaniem wystąpiła rzecznik praw obywatelskich (RPO) do premiera. Sprawą RPO zajmuje się już od lipca 2012 r., kiedy to skierowała pismo do dyrektora generalnego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) z prośbą o informację, którzy pracownicy tam zatrudnieni mają obowiązek składania oświadczeń majątkowych. Obecne brzmienie przepisów utrudnia bowiem wyodrębnienie tej grupy.
Obowiązek przedstawiania takich dokumentów regulują przepisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 216, poz. 1584 z późn. zm.). Wśród osób zobowiązanych do ich składania wyszczególniają m.in. pracowników urzędów państwowych zajmujących stanowiska kierownicze, w tym również członków korpusu służby cywilnej.
W grupie tej znaleźli się też pracownicy zajmujący stanowiska równorzędne z tamtymi pod względem płacowym. Z kolei pozostałych urzędników służby cywilnej zobowiązano do składania takich oświadczeń majątkowych bez względu na to, że zajmują inne stanowiska niż wyszczególnione w ustawie. I to zdaniem prof. Ireny Lipowicz rodzi problem z ustaleniem, które stanowiska są „równorzędne pod względem płacowym”.