Fakt, że radny pozostaje we wspólnocie majątkowej z małżonkiem prowadzącym działalność gospodarczą, nie czyni z niego automatycznie pełnomocnika przedsiębiorcy. Takie rozumienie przepisów przytoczył wojewoda mazowiecki w odniesieniu do uchwały jednej z gmin, którą uchylił w ramach rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wykładnia rozszerzająca

Radni jednej z gmin podjęli decyzję o wygaszeniu mandatu jednego z nich. Analizując złożone przez niego oświadczenie majątkowe, uznali bowiem, że ponieważ jego żona ma firmę korzystającą z mienia gminy, on narusza przepisy antykorupcyjne. Chodzi o regulacje mówiące, że radny nie może samodzielnie lub wspólnie z kimś prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem majątku komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem.