Sprawy cywilne trwają w sądach tak długo, że sytuacja zobowiązanych do wykonania zasądzonego wreszcie świadczenia przeważnie się zmienia. Dlatego warto zawczasu zabezpieczać swoje roszczenia.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:

Jak zapewnić wykonanie wyroku, który zapadnie za kilka lat

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.

Czy mogę błyskawicznie uzyskać zabezpieczenie

Wytaczam proces spółce, do której wniosłam nieruchomość na skutek błędu, w który wprowadzili mnie nielojalni wspólnicy. W księdze wieczystej figuruje już nowy właściciel. Potrafię udowodnić, że stał się nim nieprawnie. Czy mogę w jakiś sposób natychmiast zabezpieczyć się przed zbyciem tej działki, ponieważ zamierzam ją odzyskać, a boję się, że spółka będzie starała się ją szybko sprzedać?

Czy można złożyć wniosek przed pozwem

Czy mogę wnieść o zabezpieczenie roszczenia, zanim wytoczę memu dłużnikowi powództwo? Nie chciałbym tracić czasu, ponieważ wiem, że zobowiązany już rozdysponował część majątku, a pozew jeszcze przyspieszy jego działanie.

Czy ochrony może zażądać tylko jeden z powodów

Pozwaliśmy z bratem sąsiada o uznanie sprzedaży rzeczy za bezskuteczną i o zakazanie następnych transakcji. Sąsiad wyzbywa się bowiem majątku, żeby nie zwrócić nam długu. Czy jeden powodów może sam wnieść do sądu o zabezpieczenie roszczenia, czy też obaj musimy podpisać się pod wnioskiem? Nie wiem też, co w takim wniosku trzeba wykazać.

Czy mogę złożyć wniosek w swoim mieście

W umowie, której wykonania dochodzę, nie zapisaliśmy z kontrahentem, jaki sąd będzie właściwy w razie sporu. W najbliższym czasie chcę jednak go pozwać, a przy okazji zabezpieczyć roszczenie. Czy mogę złożyć stosowny wniosek w dowolnym sądzie, np. tam, gdzie mieszkam, skoro przed zawarciem umowy o takiej ewentualności mówiliśmy?

Czy mogę sobie wybrać rodzaj ochrony

Chcę wnieść o zabezpieczenie mego roszczenia w procesie, który właśnie wytaczam. Czy jestem w jakiś sposób ograniczony w wyborze między, powiedzmy, zajęciem rzeczy czy wynagrodzenia za pracę pozwanej, a np. ustanowieniem zakazu zbywania przez nią praw?

Czy zabezpieczenie można uczynić bezskutecznym

Czy mam jakąś możliwość obrony przed działaniem wierzyciela, który właśnie wniósł o zabezpieczenie swego roszczenia? Ustanowienie zajęcia mego rachunku bankowego lub maszyn zrujnuje i tak już szczątkową działalność mego przedsiębiorstwa.